CIEBR

Met CIEBR (Coƶperatieve Inkoopvereniging Elektriciteit Betuweroute) krijgen de spoorgoederenvervoerders, die gebruik maken van de Betuweroute, beter inzicht in de lange termijn kosten voor elektriciteitsgebruik en wordt beter ingespeeld op de groeiende vraag naar elektriciteit. CIEBR sluit onder andere de inkoopcontracten elektriciteit voor haar leden.

Gert heeft, na de opdracht voor Koninklijk Vervoer Nederland om een samenwerkingsverband te ontwikkelen om tractie-elektriciteit in te kopen, wat tot de oprichting van CIEBR leidde, als kwartiermaker de operationele organisatie ontwikkeld en opgestart. Bijzonder hieraan was, dat alle activiteiten met uitzondering van het bestuurssecretariaat, werden uitbesteed. Tevens was hij projectleider van het inkoopproject dat het eerste collectieve elektriciteitscontract opleverde. Dit in samenwerking met een projectgroep bestaande uit medewerkers van de deelnemende spoorgoederenvervoerders en specialisten op het gebied van inkoop van elektriciteit van Hellemans Consultancy (www.hellemansconsultancy.nl).