Koninklijk Nederlands Vervoer

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer.

KNV Spoorgoederenvervoer was samen met Keyrail de initiatiefnemer om op het gebied van de inkoop van tractie-elektriciteit de krachten van de spoorgoederenvervoerders, die gebruik maken van de Betuweroute, te bundelen. Gert werd gevraagd om een voorstel te ontwikkelen hoe deze inkoop samenwerking te organiseren. Na de keuze voor een Coöperatieve Inkoopvereniging heeft hij deze verder voorbereid voor wat betreft businessplan, statuten en huishoudelijk reglement. Dit leidde tot de oprichting van CIEBR (Coöperatieve Inkoopvereniging Elektriciteit Betuweroute).