Provincie Fryslân

De Provincie is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid in Fryslân.

Samen met Joost Reedijk ( http://www.green-consultant.nl/ ) heeft Gert de Provincie geadviseerd over de aanpak en professionalisering van de volgende stap op het gebied van duurzaam inkopen.