Keyrail

Keyrail is de exploitant van de Betuweroute en biedt railgoederenvervoerders een non-stop verbinding met het Europese achterland. In samenwerking met vervoerders, verladers en terminals voeren wij de regie over het vervoersproces voor een optimaal verloop van het treinverkeer.

Gert was projectleider en inkoopadviseur van de aanbesteding klein onderhoud van Keyrail. Een miljoenen- en voor Keyrail het grootste inkoopcontract. De ambitie was om niet een onderhoudsaannemer te vinden (uitvoerend en operationeel), maar vooral te zoeken naar een service provider die ook een aantal tactische taken op zich gaat nemen. Er werd gekozen voor een aanbestedingsprocedure met een dialoogfase. Het projectteam bestond uit externe specialisten en medewerkers van Keyrail. De stuurgroep bestond uit de directeuren van Keyrail en de manager assetmanagement.